Elszámolási és forintosítási információk

 

 

> MNB tájékoztató az elszámolási és forintosítási tudnivalókról

További kérdése van az elszámolással kapcsolatban? > bővebb tájékoztatásért tekintse meg az MNB honlapját

 

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről:

 >     Forint alapú és deviza kölcsönszerződések vonatkozásában

 >     Deviza alapú forint kölcsönszerződések vonatkozásában

 >     Tájékoztató elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

>    Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

 Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai a Pénzügyi Békéltető Testületnél > letöltés

Letölthető kérelem, igénybejelentő és panaszbejelentő formanyomtatványok

>  Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

>  Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

>  Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

>  Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

>  Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

>  Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

>  Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

>  Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

>  Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

>  Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez